Bel Ağrılarına Yaklaşım

Bel ağrıları günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biridir. Tedavide multidisipliner yaklaşımın içinde algolojinin önemli yeri vardır. Genel olarak da oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Başarının en önemli kriterleri iyi bir anamnez, fizik muayene ve yöntemin radyolojik görüntüleme eşliğinde yapılmasıdır.

Kimlere uygulanmamalıdır?

  1. Lokal veya genel enfeksiyon sorunu olan,
  2. Kanama – pıhtılaşma sorunu veya buna neden olan ilaçları kullananlarda (aspirin, plaviks gibi)
  3. Girişimi kabul etmeyenler,
  4. Psikiyatrik sorunu veya somatizasyonu olanlara.
  5. Uygulamada kullanılacak ilaçlara alerji öyküsü olanlarda.

Uygulanan tedaviler başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir;

1. Tanısal teknikler

1.1. Faset eklem blokları

1.2. Provokatif diskografi

1.3. Transforaminal epidural enjeksiyonları veya selektif sinir blokları

1.4. Sakroilyak eklem blokları

2. Tedaviye yönelik teknikler

2.1. Faset eklem girişimleri

2.2. Epidural enjeksiyonlar

2.3. Sakroilyak eklem girişimleri

2.4. İntradiskal tedaviler

2.5. Perkütan disk dekompresyonları

2.6. Vertebral girişimler (vertebroplasti)

2.7. İmplante edilen sistemler (spinal ve epidural port-pompa sistemleri)