FİBROMYALJİ SENDROMU

Fibromiyalji sendromu, kronik yaygın kas-iskelet ağrısı ile karakterize uyku bozukluğu ve yorgunluğun çoğu kez birlikte bulunduğu bir ağrı sendromudur.  Bunlar dışında depresyon, anksiyete, yaygın karın ağrısı, irritabl barsak sendromu, sık idrara çıkma, tutukluk, kaslarda sertleşme-ağırlık hissi, karıncalanma, iğnelenme,  yumuşak doku şişlikleri, baş ağrısı gibi semptomlar sıklıkla görülür.

Kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha sık görülür. Hastaların çoğunluğunu orta yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır.

Fibromiyalji sendromunda ailesel yatkınlık olduğu bilinmektedir.

Çalışma ve yaşam koşullarının getirmiş olduğu zorlukların yol açtığı stres ile tetiklenen fibromyalji sendromu, günümüzde çağın hastalığı haline gelmiştir.

Hastalarda yaygın ağrının yanı sıra görülen yorgunluk, uyku bozukluğu, tutukluk, endişe, depresyon ve bilişsel bozukluklar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, kişinin yaşamla başa çıkma yeteneğini azaltmakta ve çevresi ile olan iletişimini bozmaktadır.

Fibromyalji sendromu, günümüzde verimliliği azaltarak iş gücü kaybına ve yüksek tedavi maliyetlerine neden olmakla birlikte dikkat dağınıklığına ve motivasyon bozukluğuna yol açarak iş kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Hassas noktalar (tetik nokta)  fibromiyaljinin en önemli muayene bulgusudur. Hastalar çoğunlukla bu noktaları tek tek gösterebilirler.

Fibromiyalji sendromunun etiyolojisi net olarak bilinmediği için, öne çıkan semptomlar ve bunların şiddetlerine göre, farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi yöntemleri hastaya özgü kombinasyonlar şeklinde kullanılmalıdır.

Nonfarmakolojik tedavide egzersiz, ağrı ile baş etme yöntemleri, fibromyalji eğitim toplantıları (fiziksel, bilişsel, davranışsal eğitim planı) gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Farmakolojik tedavide çoğunlukla antidepresan, antikonvülzan (pregabalin, gabapentin) ve opioid türevi ilaçlar kullanılmaktadır.

Ağrılı hassas noktaların (tetik nokta) bulunması halinde bu noktalara lokal anestezik ajan enjeksiyonu veya kuru iğneleme yöntemi hızlı ve etkin ağrı kontrolü sağlamaktadır.

 

 

Comments are closed.