Pasha Katateri nedir ? Hangi ağrılarda uygulanır?

Pasha Katateri veya Multifonksiyonal nörolojik bipolar elektrot

Katater Almanya’ da Omar Omar Pasha tarafından geliştirilmiş, bazı ağrıların tedavisinde kullanılan özel bir gereçtir.

Esnek multifonksiyonel elektrod, distal uçta her biri 3 mm uzunluğunda ve birbirinden 4 mm mesafede 2 elektrotlu kateterdir. Uç açıklık iki elektrod arasına yerleşmiştir. Kateter 30 – 60 cm uzunluğunda dış çapı 1,38 mm maksimum 4F, stile çapı 0,35 mm dir.

Bu gereçle şunları yapılabilir:

–         Herhangi bir siniri herhangi bir frekansta uyarabiliriz,

–         Omurilik arka kökteki sinirlere uygulanabilir

–         İlaç enjeksiyonu

–         Çevre dokuya hasar vermeden kaçınmak için uçtan ısının ölçümü (cihaz ölçer)

–         Radyoopak madde kullanmadan yerleştirilen yerin doğrulanması (gerecin X ray ile görüntülenebilmesi ve test uyarımı sayesinde )

–         Multifonksiyonel gereç 42 derecelik ısı tedavisi ve enjeksiyonlar için bulunduğu yerde bırakılabilir

Uygulama nasıl yapılmaktadır?

Öncelikle amaç mümkün olabildiğince sinir yapılara yakınlaşmaktır. Epidural aralığa direnç kaybı tekniği ile C-kollu skopi eşliğinde girilir. Servikal (boyun) veya lumbar (bel) bölgesinde kontralateral taraftan (karşı) girilir. Kanülü yerleştiririz ve içinden katater geçirilir. Bu işlem sırasında hasta uyanık olmalıdır. Çünkü verilen duysal uyarılara kol veya bacakta yanıt aranır. Daha sonra arka kökteki sinirlere 4 – 8 dakika arasında 42 derecelik ısı uygulanır. Süre artıkça etkinlik artmaktadır. İşlem sonrası kataterden ilaç ta verilebilmektedir.

Hangi ağrılarda PASHA katateri uygulanır?

–         Nöropatik ağrı

–         Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromları

–         Başarısız bel cerrahisi sonrası oluşan ağrılarda

–         Servikal (boyun) ve torasik (sırt) spinal ağrı sendromu

–         Sinir köküne hasarına bağlı karışık bel ağrılarında

–         Boyun, sırt ve bel bölgesindeki omurlar arası eklemlerin (faset) ağrı tedavisinde

–         Çok seviyedeki spinal stenoz (omurilik kanal darlığı)

Hangi ağrılarda PASHA katateri uygulanmaz?

– Bölgesel veya genel enfeksiyon,

– Kanama, pıhtılaşma bozukluğu veya aspirin kullanma öyküsü,

– Hastanın işlemi kabul etmemesi,

– Hastada psikolojik sorunların varlığı,