Mesleki Eğitim Çalışmalarım

A. Katıldığım ağrı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı toplantılar

 

1. 4.Ulusal Ağrı Kongresi, 24–26 Eylül, 1993, İstanbul.

2. Kanser Ağrısı, 08 – 10 Mart, 1994, Bursa.

3. Turkey – Israel –Egpyt meeting on Cancer Pain, Israel Nowember 29-December 1, 1995.

4. Pain in a Mediterranean Corner, 24 – 28 March, 1999 – Heraklion, Greece.

5. 5. Ulusal Ağrı Kongresi, 3 – 6 Ekim 1999, İstanbul.

6. XVIII Annual Meeting ESRA İSTANBUL ’99, 29 September – 2 October 1999. Istanbul, Turkey.

7. Sempatik Bloklar ve Ağrı Tedavisindeki Yeri, 25 – 26 Kasım 2000, Eskişehir.

8. Pain in Europe III, September 26 – 29 2000, Nice, France.

9. XIX Annual Meeting ESRA ROMA ’2000, 20 – 23 September 2000. Roma, Italy.

10. Bel Ağrılarında İnvazif Girişimler, 26 – 27 Mayıs, 2001, Trabzon.

11. 2.World Congress of World Institute of Pain, June 27 – 30 2001, İstanbul, Turkey.

12. World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy&XXI Annual ESRA Congress. Barcelona, Spain, 29 May – 1 June 2002.

13. 6. Ulusal Ağrı Kongresi, 16 – 19 Mayıs 2003, İstanbul.

14. Kanser Ağrısı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar, V. Bölgesel Ağrı Toplantısı, 10 – 11 Ocak 2004, Adana.

15. Bel Ağrıları ve Tedavisi, 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu, 6 – 7 Kasım 2004, İzmir.

16. 7. Ulusal Ağrı Kongresi, 18 – 21 Mayıs 2005, İstanbul.

17. 5th Congress of the Europan Federation on IASP Chapters (EFIC), Pain in Europe V. İstanbul, Turkey, September 13 – 16 2006.

18. Boyun Ağrıları ve Tedavisi, 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu, 12 – 13 Kasım 2005, Ankara.

19. Euroanaesthesia 2006, 3 – 6 June, 2006, Madrid, Spain.

20. Sık Uygulanan Minimal İnvazif Girişimler, 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu, 2- 3 Aralık 2006, Antalya.

21. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 1- 4 Mart 2007, Antalya.

22. 9. Ulusal Ağrı Kongresi, 16 – 19 Mayıs 2007, İstanbul.

23. 4th World Congress World Institute of Pain. Budapest, Hungary, September 25 – 28, 2007.

24. Ağrı Eğitim Toplantıları, 24 Kasım 2007, Adana.

25. 10. Ulusal Ağrı, 9. Rejyonel Anestezi Kongresi. 12- 15 Haziran 2008, İstanbul.

26. Fight Pain & Inflamation: problems, questions and answers. 7 – 8 Nowember 2008, Florence, Italy.

27. 5th World Congress World Institute of Pain. New York, NY, USA March 13 – 16. 2009.

28. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20 – 23 Mayıs 2010, İstanbul.

29. 11. Rejyonel Anestezi Kongresi, 25 – 28 Kasım 2010, İstanbul.

30. Pain in Europe VII, September 21 – 24, 2011, Hamburg, Germany.

31. 12. Rejyonel Anestezi Kongresi, 29 Eylül 02 Ekim 2011, İstanbul.

32. 6th World Congress World Institute of Pain. Miami Beach, Florida, USA. 4 -6 February 2012.

33. 9. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 8- 11 Mart 2012, Antalya.

34. 12. Ulusal Ağrı Kongresi, 17 – 20 Mayıs 2012, İstanbul.

35. 14th World Congress on Pain, IASP, 27 – 31 Augst 2012, Milan, Italy.

36. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Nöropatik Ağrı, Sempatik Bloklar ve Nöromodülasyon”. 3 – 4 Kasım 2012, Eskişehir.

37.  10. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 8 – 10 Mart 2013, Antalya.

38. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Baş ve Yüz Ağrıları”, 7 – 8 Nisan, 2013, İzmir.

39. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Bel Ağrıları”, 4 – 5 Mayıs 2013, Elazığ.

40. INS Temmuz, 2013, Berlin, Almanya.

41. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Kanser Ağrıları”, 21 – 22 Eylül 2013, Konya.

42. 11. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 7- 9 Mart 2014, Antalya.

43. 7th World Congress World Institute of Pain, May 7 – 10, Maastricht, The Netherlands.

44. 13. Ulusal Ağrı Kongresi, 05 – 08 Haziran 2014, İstanbul.

45. 15th World Congress on Pain, IASP, 06 – 11 October 2014, Buenos Aires, Argentina.

46. Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği I. Eğitim Toplantısı, 29-30 Kasım 2014, İstanbul.

47. 12. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 13- 15 Mart 2015, Antalya.

48. 8th World Congress World Institute of Pain, New York, NYC, USA March 20 – 23. 2016.

49. Ağrı Tedavisinde Girişimsel Yöntemler Kadavra Atölyesi, 4 – 5 Haziran, 2016, Ankara.

50. 14. Ulusal Ağrı Kongresi, 03 – 06 Kasım 2016, Antalya.

51. Ağrı Tedavisinde Nöromodülatif Girişimsel Uygulamalar (Kadavra atölyesi) Kronik Ağrının Tanı ve Tedavisinde Ultrasonografi Kullanımı Kursu, 10 – 12 Kasım, 2017, Ankara.

52. II. Algoloji Yandal Uzmanlık Çalıştayı, 30 Mart 2018, Ankara.

53. 15. Ulusal Ağrı Kongresi, 15 – 18 Kasım 2018, Antalya.

54. Omuz, Servikal Bölge Ulltrasonografisi ve Ulltrasonografi Eşliğinde Enjeksiyonlar Kursu, 13 -14 Nisan 2019, Adana.

55. Algoloji’ de Spinal MR Görüntüleme Kursu, 11 Mayıs 2019, Eskişehir.

56. 16. Ulusal Ağrı Kongresi, 11 – 14 Kasım 2021, Antalya.

57. Ozon sertifikasyonu, Kasım – Aralık 2021, Ankara.

58. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Baş ve Yüz Ağrılarında Güncel Yaklaşımlar”, 16 Nisan, 2022, Adana.

59. 5. Interventional Pain İstanbul Congress and Hands on Cadaver Workshop, 21 – 23 Ekim 2022, İstanbul.

60. WIP 12. Dünya Kongresi, 28 – 30 Ekim, Antalya.

B. Konuşmacı olarak katıldığım toplantı ve konferanslar

1. Ağrılı Hastaya Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliğinde 3  Nisan, 2000, Adana.

2. Baş ve Boyun Ağrılarında İnvaziv Tedavi Yöntemleri, IV. Bölgesel Ağrı Sempozyumu, 2- 3 Mart, 2002, Samsun.

3. 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 15 – 18 Nisan 2004, Antalya.

4. Akciğer Kanserinde Tartışmalı Konular, 5 – 8 Mayıs 2005, Mardin.

5. Spinal Opioid; Kanser ve kanser dışı uygulamalar, 8. Ulusal Ağrı Kongresi, 18 – 21 Mayıs 2005, İstanbul.

6. Ağrı ve Tedavi Yaklaşımları, 26.01.2007, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana.

7. Nöropatik Ağrının Yönetimi, Çukurova Diyabetik Ayak Sempozyumu, 24 Şubat 2007, Adana.

8. Ender rastlanan kronik ağrı sendromları, 9. Ulusal Ağrı Kongresi, 16 – 19 Mayıs 2007, İstanbul.

9. Ortopedide Ağrı Sorunu ve Çözümü, XX. Milli Türk Ortopedi Kongresi, 23 – 28 Ekim 2007, Ankara.

10.Ağrı Tedavisinde Girişimsel Yöntemler, Kanserli Hastada Ağrı Paneli, 5.4.2008, Adana.

11. Ağrı ve Analjeziyi Değerlendirme Yöntemleri, VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 16 – 20 Nisan 2008, Adana.

12. Faset, Sinir Kökü Enjeksiyonlar, Diskografi, Temel Omurga Kursu, 20 – 21 Aralık 2008, Ortopedia Hastanesi, Adana.

13. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 20 – 23 Mayıs 2010, İstanbul.

13. 11. Rejyonel Anestezi Kongresi, 25 – 28 Kasım 2010, İstanbul.

14. 12. Ulusal Ağrı Kongresi, 17 – 20 Mayıs 2012, İstanbul.

15. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Kanser Ağrıları”, 21- 22 Eylül 2013, Konya.

16. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Nöropatik Ağrı”, 02- 03 Kasım 2013, Samsun.

17. 13. Ulusal Ağrı Kongresi, 05 – 08 Haziran 2014, İstanbul.

18. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidsipliner Yaklaşımlar, 13 – 14 Mart 2015, Sheraton Otel, Adana.

19. ‘İnflamatuvar Ağrıda Girişimse Yöntemler’, Türk Farmakoloji Derneği, XXII. Eğitim Toplantısı, ‘İnflamasyon ve rı’ 29.05.2015, Adana;

20. Nöromodülasyon 2015 Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu, 13-14 Kasım 2015, İstanbul.

21. Ağrı Tedavisinde Girişimsel Yöntemler Kadavra Atölyesi, 4 – 5 Haziran, 2016, Ankara.

22. 14. Ulusal Ağrı Kongresi, 03 – 06 Kasım 2016, Antalya.

23. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidsipliner Yaklaşımlar, 31 Mart  – 1 Nisan 2017, Ç.Ü. Mithat Özsan , Adana.

24. Ağrı Tedavisinde Nöromodülatif Girişimsel Uygulamalar (Kadavra atölyesi) Ve Kronik Ağrının Tanı ve Tedavisinde Ultrasonografi Kullanımı Kursu, 10 – 12 Kasım, 2017, Ankara.15. Ulusal Ağrı Kongresi, 15 – 18 Kasım 2018, Antalya.

25. Ağrıya Yaklaşım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği’nde 31.01.2019, Adana.

26. Baş Boyun Bölgesi Ağrılarında Nöromodülasyon ve İlişkili Tedaviler, 14 – 16 Haziran 2019, Hatay.

27. 1. Genç Algologlar Kongresi, 04 – 06 Ekim 2019, Koç Üniversitesi Hastanesi, Topkapı, İstanbul.

28. Algolojide Girişimsel İşlemler Kadavra Kursu ve Türk Ağrı Derneği Yeterlik Kurulu Yeterlik Sınavı, 13-15 Kasım 2019, Ankara Üniversitesi. Ankara.

29. Lomber Cerrahi Sonrası Ağrı Yönetimi, 25 Ocak 2020, Adana Ortopedia Hastanesi, Adana.

30. 16. Ulusal Ağrı Kongresi, 11 – 14 Kasım 2021, Antalya.

31.  Kronik Postoperatif Ağrı  Oturum Başkanlığı, 25. Kış Sempozyumu, 25 – 26 Şubat 2022, Bursa.

32. Algoloji Eğitim Çalışmaları – ”Baş ve Yüz Ağrılarında Güncel Yaklaşımlar”, 16 Nisan, 2022, Adana.

33. Ağrı Tedavisinde Girişimsel Yöntemler Kadavra Atölyesi, Düzenleme Kurul başkanı olarak, 27 – 29 Mayıs 2022,

Ankara.

34. Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi Kursu, Eğitmen, 10 – 11 Haziran 2022, Samsun.

35.2.Genç Algologlar Kongresi, Kongre Başkanı, 23 – 25 Ekim 2022, Marmara Üniversitesi. Maltepe, İstanbul.

36. Türk Anesteziyoloji 56. Ulusal Kongresi, 3 – 6 Kasım 2022, Antalya.

37. 20. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 3 – 5 Mart 2023, Antalya.

38. KEPAN 2023, 13. Kongresi, 16 – 19 Mart 2023, Antalya.

39. 4. FTR Kurs Günleri, 16 – 19 Mart 2023, Antalya.

40. 17. Ulusal Ağrı Kongresi, Kongre Başkanı, 4 – 7 Mayıs 2023, Antalya.

41 10. Abant Anestezi Sempozyumu, 12 – 14 Mayıs 2023, Abant, Bolu.

42. 19. Rejyonal Anestezi Kongresi, 19 – 21 Mayıs 2023, Kuşadası, İzmir.

43. 8. Algoloji Kursu, 14 – 15 Ekim 2023, Dedeman Oteli, İstanbul.

44. Türk Anesteziyoloji 57. Ulusal Kongresi, 2 – 5 Kasım 2023, Antalya.

45. Algolojide Girişimsel İşlemler Kadavra Kursu, Düzenleme Kurulu Başkanı, 08-09 Kasım 2019, Ankara Üniversitesi. Ankara.

46. 21. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 23 – 25 Şubat 2024, Antalya.